Πολιτική Απορρήτου & GDPR

ΚΥΛΙΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πολιτική Απορήττου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και, ειδικότερα, τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης τους, κατά την επίσκεψη, την εγγραφή ή τη χρήση του ιστότοπού σας www.ahilios.com (εφεξής αναφέρεται ως «Ιστότοπος») και η αντίστοιχη σελίδα A. Hilios Ltd Υδροθεραπεία, Αμμοβολή, Γενικός Καθαρισμός στο Facebook (εφεξής «Σελίδα Facebook»).
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ως επισκεπτών και χρηστών των υπηρεσιών του Ιστότοπου και της Σελίδας Facebook υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απορρήτου [679/2016 CIS].

Οι όροι αυτοί διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και την υφιστάμενη νομοθεσία για τα θέματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με το δυναμικά αναπτυσσόμενο ελληνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Διευθυντής Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η A. Hilios Ltd, η οποία είναι ο κύριος και δικαιούχος της χρήσης αυτού του ιστότοπου.

Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων και Επεξεργασία

Προσωπικές πληροφορίες είναι πληροφορίες όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ. που ταυτοποιούν ή μπορούν, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, να ταυτοποιήσουν την ταυτότητα φυσικού προσώπου, επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας ή του Facebook Σελίδα. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, τροποποίηση, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, μετάδοση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων ατόμων. Η επεξεργασία περιλαμβάνει οποιαδήποτε ενέργεια εκτελείται από τον Συντάκτη στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Ιστότοπου ή της Σελίδας.

Συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας

Συλλέγουμε κυρίως τις πληροφορίες σας απευθείας από εσάς όταν εγγράφεστε για υπηρεσίες ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Επιπλέον, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα παθητικά μέσω εργαλείων παρακολούθησης όπως cookies και beacons. Τέλος, συλλέγουμε και δεδομένα από τρίτους, όπως πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης [Facebook, Instagram, Twitter, YouTube]. Οι τρόποι συλλογής των δεδομένων σας αποτυπώνονται στα ακόλουθα στάδια:

Α) Όταν επισκέπτεστε και πλοηγείστε στον Ιστότοπο, τα δεδομένα σας συλλέγονται μόνο από τα cookies που έχετε εξουσιοδοτήσει με τη συγκατάθεσή σας για χρήση, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στη Χρήση των Cookies εδώ

Β) Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε μας ένα email αναφέροντας το όνομα και τη διεύθυνση e-mail σας, τα οποία συλλέγουμε μαζί με το σχόλιό σας για να σας απαντήσουμε.

Γ) Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από ανηλίκους χωρίς τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους. Εάν αντιληφθούμε ότι ένας ανήλικος επιχειρήσει να υποβάλει τα προσωπικά του δεδομένα, θα αφαιρέσουμε αυτά τα δεδομένα από τα αρχεία μας. Εάν είστε γονέας/κηδεμόνας ανηλίκου που έχει υποβάλει τα προσωπικά του δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας για να τα διαγράψουμε.

Δ) Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες καταγραφής επισκεψιμότητας, όπως το Google Analytics. Το Google Analytics μας παρέχει ανώνυμα δεδομένα για να προσδιορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπό μας για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς βρίσκουμε και χρησιμοποιούμε τους ιστότοπούς μας και για να δούμε την πρόοδό τους στον Ιστότοπο. Ενώ το Google Analytics χρησιμοποιεί cookie για να καταγράψει δεδομένα όπως η τοποθεσία σας, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σχετίζεται με το πρόσωπό σας και δεν σας αναγνωρίζει. Σημειώστε ότι η Google είναι τρίτη εταιρεία επεξεργασίας δεδομένων.

Σκοπός και Νομική Βάση της Επεξεργασίας των Δεδομένων σας

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς, ιδίως για:

Α) διαχείριση της Ιστοσελίδας.

Β) παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας,

Γ) βελτιστοποίηση της πλοήγησης στον ιστότοπο και της εμπειρίας του επισκέπτη και του χρήστη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών,

Δ) επικοινωνία και ενημέρωση των επισκεπτών,

Ε) την ανάρτηση σχολίων σε δημοσιευμένα κείμενα στην πλατφόρμα του ιστότοπου,

ΣΤ) την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας.

 

Κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων απαιτεί συγκεκριμένο και νόμιμο λόγο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Γι’ αυτό διασφαλίζουμε ότι κάθε χρήση των πληροφοριών σας βασίζεται σε μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

Α) η συγκατάθεση του χρήστη κατά την εγγραφή του στις υπηρεσίες του Ιστότοπου, καθώς και η χρήση cookies.

Β) να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντά μας, χωρίς να καταστρατηγούμε τα δικαιώματα των χρηστών, όπως συμβαίνει στην αξίωση αστικών αξιώσεων.

Γ) τήρηση των διατάξεων του Νόμου, όπως στην περίπτωση τερματισμού παράνομης δραστηριότητας από τις αρμόδιες αρχές.

Πρόσβαση και Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και των συνδεδεμένων μας εταιρειών που επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης ιστοτόπων και κοινωνικής δικτύωσης, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση, διαχείριση σχολίων, ανάλυση δεδομένων και επιχειρηματικές δραστηριότητες ή/και συστήματα πληροφοριών υποστήριξης και μάρκετινγκ και ανάλυση μετρήσεων. Οι εκτελεστές υποχρεούνται συμβατικά από εμάς να τηρούν το απόρρητο, να μην αποκαλύπτουν Δεδομένα σε τρίτους χωρίς την άδεια του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και ειδικότερα το CIS.

Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει ρητά ή όταν απαιτείται από το νόμο, όπως εάν ζητηθεί από την αστυνομία να διερευνήσει παράνομες δραστηριότητες. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας θεωρηθεί ότι διαβιβάστηκαν σε χώρες εκτός του ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προστατεύονται δεόντως και προστατεύονται δεόντως. Όσον αφορά την υποχρέωσή μας, θα διασφαλίσουμε ότι αυτή εκτελείται βάσει συμβατικών συμφωνιών χρησιμοποιώντας τυπικές συμβατικές ρήτρες εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλες κατάλληλες διασφαλίσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διατήρηση και Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα έχει ληφθεί ο νόμιμος σκοπός της επεξεργασίας για την οποία συλλέχθηκαν αρχικά, με την προϋπόθεση της ελεύθερης συγκατάθεσης.

Διατηρούμε κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τη διατήρηση των δεδομένων και έχουμε εφαρμόσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες για την αποτροπή της τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται, αποθηκεύονται ή με άλλο τρόπο επεξεργασίας. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας για την ασφάλεια των πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα διεθνή πρότυπα και επανεξετάζονται και ενημερώνονται τακτικά όποτε χρειάζεται για να καλύψουν τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, τις τεχνολογικές αλλαγές και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Διαγράφουμε τα Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς εάν δεν είναι πλέον απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά. Τα δεδομένα που συλλέγονται αποκλειστικά με σκοπό την επικοινωνία του χρήστη μαζί μας ή την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τη διαφήμιση από τις αντίστοιχες μορφές συλλογής της Ιστοσελίδας θα διατηρούνται κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας και θα διαγράφονται εντός 3 μηνών από τον τερματισμό της. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομικών διατάξεων. Τα Δεδομένα που συλλέγονται από τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Τα νόμιμα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς:

Πρόσβαση: Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία επιβάρυνση.

Ενημέρωση: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση προσωπικών δεδομένων που είναι ελλιπή ή λανθασμένα.

Διαγραφή: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας εάν δεν είναι πλέον απαραίτητο για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή εάν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία.

Αντίθεση: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, την οποία θα σεβαστούμε, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι.

Περιορισμοί επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους ή τη νομιμότητα της επεξεργασίας.

Φορητότητα: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβουμε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα προωθήσουμε σε άλλον ελεγκτή.

Δικαίωμα Ανάκλησης Συναίνεσης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεαστεί η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας για λογαριασμό μας στο πλαίσιο αυτής της συγκατάθεσης, προτού ανακληθεί.
Για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε γραπτώς στο info@ahilios.com μέσω email. Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή την πολυπλοκότητα του αιτήματός σας. Ενδέχεται να ζητήσουμε απόδειξη της ταυτότητάς σας για λόγους ταυτοποίησης πριν απαντήσουμε στο αίτημά σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορούμε να επιτρέψουμε την πρόσβαση σε ορισμένα προσωπικά δεδομένα (π.χ. εάν τα προσωπικά σας δεδομένα σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα κάποιου άλλου ή για νομικούς λόγους).
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομείο Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr ) εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία του Τα Προσωπικά Δεδομένα παραβιάζουν το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679 είναι ένας κανονισμός στη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή για όλα τα άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Ο κανονισμός περιέχει διατάξεις και απαιτήσεις σχετικά με την επεξεργασία στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης ατόμων (επισήμως ονομαζόμενα υποκείμενα δεδομένων στον GDPR) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τοποθεσίας, που συνεργάζονται με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες που χειρίζονται προσωπικά δεδομένα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί με προστασία δεδομένων και από προεπιλογή, πράγμα που σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται με ψευδωνυμοποίηση ή πλήρη ανωνυμοποίηση και να χρησιμοποιούν τις υψηλότερες δυνατές ρυθμίσεις απορρήτου από προεπιλογή, έτσι ώστε τα δεδομένα να μην είναι διαθέσιμα δημόσια χωρίς ρητή συγκατάθεση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση ενός θέματος χωρίς πρόσθετες πληροφορίες αποθηκευμένες χωριστά. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νόμιμη βάση που ορίζεται από τον κανονισμό.

Το ahilios.gr εφαρμόζει όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.