Υπηρεσίες ξηράς

ΚΥΛΙΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπηρεσίες ξηράς στην Hilios A.

Η A. Hilios Ltd. προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καθαριότητα και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, με υπηρεσίες όπως βιομηχανικό καθαρισμό, διαχείριση απορριμμάτων και την αφαίρεση λαδιών, παρέχοντας τις κατάλληλες προδιαγραφές κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Διαχειριζόμαστε επίσης εγκαταστάσεις και συντήρηση αιολικών πάρκων. Η A. Hilios Ltd. διασφαλίζει την ασφάλεια, την καθαριότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων, ανταποκρινόμενη επαρκώς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούν επικίνδυνες ουσίες.

Καθαρισμός εγκαταστάσεων γης

Η εταιρεία Α. HILIOS ltd. προσφέρει πιστοποιημένες υπηρεσίες καθαρισμού βιομηχανικών χώρων, αυτοκινητοδρόμων και κτιρίων. Για βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπως δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων και μηχανοστάσια χρησιμοποιούμε αντλίες αναρρόφησης, υδραυλικά μηχανήματα και μηχανήματα αμμοβολής.

Ο καθαρισμός βιομηχανικών περιοχών παρουσιάζει πολλά οφέλη, όπως η βελτίωση της ασφάλειας και της παραγωγικότητας, και η μείωση της ρύπανσης.

Οι τεχνικές για αποτελεσματικό καθαρισμό περιλαμβάνουν τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού καθαρισμού και την εφαρμογή στρατηγικών που μειώνουν την επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Η συντήρηση είναι ζωτικής σημασίας για την διατήρηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών καθαρισμού και την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε είδους καθαρισμό με τεχνικά ή χημικά μέσα παρέχοντας τις κατάλληλες προδιαγραφές κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

υπηρεσίες

Δρόμος

υπηρεσίες

Σχολεία

υπηρεσίες

Αιολικά πάρκα

υπηρεσίες

Κτίρια

Εξειδικευμένος Εξοπλισμός για Καθαρισμό

Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού, η εταιρεία A. Hilios Ltd. χρησιμοποιεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, όπως αντλίες αναρρόφησης, υδραυλικά μηχανήματα και μηχανήματα αμμοβολής, για να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των διαδικασιών.

Η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για τον καθαρισμό του περιβάλλοντος, που συμβάλλουν άμεσα στην προστασία της βιοποικιλότητας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται κοντά στις εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται.

Επιπλέον, η A. Hilios Ltd εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους καθαρισμού, που συνδυάζουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με τις καλύτερες πρακτικές της βιομηχανίας.

Ανέγερση και σέρβις ανεμογεννήτριας

Στην A.Hilios, εκτός από εργασίες μεταφοράς και ανύψωσης, είμαστε σε θέση να παρέχουμε το απαραίτητο προσωπικό για την ηλεκτρομηχανολογική συναρμολόγηση ανεμογεννητριών.

Η εταιρεία έχει άρτια τεχνογνωσία στη διαχείριση και στη συντήρηση των ανεμογεννητριών, κλειδί για την αποδοτική λειτουργία των αιολικών πάρκων.

Οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν από από εργασίες μεταφοράς και ανύψωσης των ανεμογεννητριών, έως την ηλεκτρομηχανολογική συναρμολόγηση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού και εξειδικευμένου προσωπικού, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας στη βιομηχανία της αιολικής ενέργειας.

Η A. HILIOS Ltd. έχει αναπτύξει συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες στην αγορά, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Με την απαράμιλλη τεχνογνωσία και την προσοχή στη λεπτομέρεια, εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία και απόδοση των αιολικών πάρκων.

Καθαρισμός και απόρριψη υπολειμμάτων λαδιού

Στην HPS- A. Hilios Ship Repairs αναλαμβάνουν έργα διαχείρισης απορριμμάτων και περιβαλλοντικών θεμάτων και πάντα παρών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η λειτουργία διαχείρισης απορριμμάτων περιλαμβάνει τη συλλογή και την τελική διάθεση των απορριμμάτων που συλλέγονται. Πάντα ολοκληρώνουμε τα έργα μέσα στο αυστηρά συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

υπηρεσίες

Διαχείριση των αποβλήτων

υπηρεσίες

Πετρέλαιο, χημική διαρροή

υπηρεσίες

Απόκριση HNS

Αντιμετώπιση Χημικών Ρύπων

Η A. Hilios Ltd. επεκτείνεται στην παροχή μέτρων για την αντιμετώπιση των χημικών ρύπων στις εγκαταστάσεις της. Μέσω της ανάλυσης χημικών ουσιών, η εταιρεία επισημαίνει τις προκλήσεις που παρουσιάζονται και αναζητά λύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαίδευση του προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας. Τα μέλη της ομάδας μας είναι εξοπλισμένα με τις απαραίτητες γνώσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων και την πρόληψη της ρύπανσης.

Συμπερασματικά, η A. Hilios Ltd. προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ξηράς για ναυπηγεία, που περιλαμβάνει:

  • Καθαρισμό βιομηχανικών χώρων, αυτοκινητοδρόμων και κτιρίων
  • Διαχείριση των αποβλήτων
  • Καθαρισμό και απόρριψη υπολειμμάτων λαδιού

 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί εξειδικευμένο εξοπλισμό για την αποτελεσματική εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών.

Επιπλέον, η A. Hilios Ltd. αντιμετωπίζει επίσης περιστατικά χημικής ρύπανσης και παρέχει υποστήριξη για την εγκατάσταση και συντήρηση αιολικών πάρκων.

Αυτές οι υπηρεσίες υπογραμμίζουν τη δέσμευση της εταιρείας για τη διατήρηση της καθαριότητας, της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής υγείας στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων και στις γύρω περιοχές. Επιπλέον, η A. Hilios Ltd. διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες τηρούν αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Είμαστε εδώ για τις ανάγκες σας

Είμαστε διαθέσιμοι 24/7 για να σας προσφέρουμε τις πιστοποιημένες υπηρεσίες TUV (ISO9001:2015), με άμεση ανταπόκριση επί τόπου.