Υπηρεσίες

ΚΥΛΙΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γενικές επισκευές πλοίων & γιοτ

Δίνουμε λύσεις σε όλες τις επισκευαστικές εργασίες και θεραπείες συντήρησης στη ναυτιλιακή βιομηχανία με διεθνή κάλυψη 24/7. Δίνουμε έμφαση στην τεχνική καινοτομία και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Χερσαίες υπηρεσίες

Ενοικιάζουμε τον μηχανολογικό μας εξοπλισμό. μηχανήματα υδροβολής, διάφορα ανυψωτικά μηχανήματα, εξειδικευμένα φορτηγά για ειδικές μεταφορές

Ενοικίαση εξοπλισμού

Δίνουμε λύσεις σε όλες τις επισκευαστικές εργασίες και θεραπείες συντήρησης στη ναυτιλιακή βιομηχανία με διεθνή κάλυψη 24/7. Δίνουμε έμφαση στην τεχνική καινοτομία και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Είμαστε εδώ για τις ανάγκες σας

επικοινωνήστε μαζί μας

Η επιτάχυνση ενός δεδομένου όγκου νερού υπό πίεση σε ένα ακροφύσιο δημιουργεί έναν πίδακα νερού υψηλής ταχύτητας.