Έργα

ΚΥΛΙΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Είμαστε εδώ για τις ανάγκες σας

επικοινωνήστε μαζί μας

Η επιτάχυνση ενός δεδομένου όγκου νερού υπό πίεση σε ένα ακροφύσιο δημιουργεί έναν πίδακα νερού υψηλής ταχύτητας.