Εργασίες μηχανημάτων

ΚΥΛΙΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η υπηρεσία “Εργασίες μηχανημάτων και τοποθέτησης”, όπως παρέχετε από την εταιρεία Hilios A., είναι ένας ολοκληρωμένος κύκλος εργασιών σχετικά με την επισκευή, την ανακαίνιση και την κατασκευή πλοίων.

Η εταιρεία πραγματοποιεί κάθε είδους μεταλλοτεχνία και έχει θεσπίσει πιστοποιημένες διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νηογνώμονα και τα διεθνή πρότυπα

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 

Μηχανολογικές Υπηρεσίες:

 • Συντήρηση και επισκευή κινητήρων και γεννητριών.
 • Δοκιμή και επισκευή αντλιών ψεκασμού καυσίμου και διάφορων συστημάτων ελέγχου.

 • Ευθυγράμμιση με και χρήση εξοπλισμού laser.

 • Επισκευή και συντήρηση συστημάτων απομάκρυνσης νερού και λαδιού.
 • Επισκευή και συντήρηση αντλιών, συμπιεστών αέρα και άλλων συστημάτων.

 • Χρήση πιστοποιημένων τεχνικών και εξοπλισμού ενδοσκόπησης.
 • Επισκευή και διαγνωστικό έλεγχο τηλεχειρισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων.

 

Ηλεκτρικές Υπηρεσίες:

 • Κατασκευή διακοπτών και πινάκων ελέγχου.

 • Επισκευές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών τόσο στον ναυτιλιακό όσο και στον βιομηχανικό τομέα.

 • Επισκευές συστημάτων ενέργειας και κεντρικών συστημάτων συναγερμού.
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ασφαλείας.

 

Η εταιρεία Hilios A. διαθέτει εξοπλισμένες εγκαταστάσεις με δοκούς, γερανούς και υψηλής ποιότητας εργαλεία και μηχανήματα, εγγυώμενη υψηλή ποιότητα εργασιών.

Είμαστε εδώ για τις ανάγκες σας

Είμαστε διαθέσιμοι 24/7 για να σας προσφέρουμε τις πιστοποιημένες υπηρεσίες TUV (ISO9001:2015), με άμεση ανταπόκριση επί τόπου.