Ηλεκτρολογικές εργασίες

ΚΥΛΙΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η υπηρεσία “Ηλεκτρολογικές εργασίες” περιλαμβάνει μια σειρά από εξειδικευμένες ηλεκτρολογικές εργασίες για πλοία. Αυτές οι εργασίες είναι σημαντικές για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των πλοίων και των βιομηχανικών μονάδων.

Υπηρεσίες Που Παρέχονται:

1. Επισκευές και κατασκευές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε πλοία: Περιλαμβάνει την επισκευή και την κατασκευή νέων ηλεκτρικών συστημάτων στα πλοία για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους.

2. Επισκευή και εγκατάσταση αυτοματισμών και συστημάτων ελέγχου: Εγκατάσταση και επισκευή συστημάτων αυτοματισμού που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες του πλοίου.

3. Σχεδίαση και κατασκευή πινάκων διανομής: Ανάπτυξη και εγκατάσταση κεντρικών πινάκων διανομής για τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας στα πλοία.

4. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών μηχανών και γεννητριών: Ανακατασκευή και συντήρηση ηλεκτρικών μηχανών και γεννητριών για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους.

5. Επιθεώρηση και επισκευή συστημάτων αυτόματης ρύθμισης τάσης των γεννητριών: Έλεγχος και επισκευή των συστημάτων αυτόματης ρύθμισης τάσης των γεννητριών.

Η υπηρεσία μας παρέχει ένα πλήρη φάσμα ηλεκτρολογικών εργασιών, προσφέροντας προηγμένες λύσεις για την εξασφάλιση ασφαλών και αποδοτικών λειτουργιών.

γενικές υπηρεσίες πλοίων και ιστιοπλοΐας

Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα

γενικές υπηρεσίες πλοίων και ιστιοπλοΐας

Ανανέωση ηλεκτρικών καλωδίων

γενικές υπηρεσίες πλοίων και ιστιοπλοΐας

Γενική επισκευή ηλεκτροκινητήρων

Είμαστε εδώ για τις ανάγκες σας

Είμαστε διαθέσιμοι 24/7 για να σας προσφέρουμε τις πιστοποιημένες υπηρεσίες TUV (ISO9001:2015), με άμεση ανταπόκριση επί τόπου.